19. listopadu 2009

Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy!


Dnes jsem si přečetl závěrečnou pasáž Krále Leara, kde zlomený monarcha klečí nad mrtvolou své dcery. Zde je nedostižný originál:

And my poor fool is hang'd! No, no, no life!
Why should a dog, a horse, a rat have life,
And thou no breath at all? Thou'lt come no more,
Never, never, never, never, never!
Pray you, undo this button: thank you sir.
Do you see this, Look on her, look, her lips.
Look there, look there!

Můj překlad, věrný blankversu, by zněl asi takto (snad se pánové Sládek a Saudek neurazí):

Má šílená dcera že je mrtva?
Bezduchá? Proč pes, kůň, myš jsou živi,
a ty nedýcháš? Nevrátíš se... už...
nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy!
Povolte ten knoflík, prosím pane.
Ó, díky, vidíte to též? Ty rty!
Její rty! Vidíte? Vidíte to?

Žádné komentáře: