13. července 2012

Věděli jste, že...

... Miroslav Tyrš, zakladatel českého tělovýchovného hnutí Sokol, se narodil v německé rodině?
Návrat z Moravy a jižních Čech jsem v pátek třináctého mohl oslavit publikováním 25. článku v Did you know... sekci na anglické wikipedii.

O výsledcích našeho pátrání po Vladimíru Tomanovi budu psát v některém z dalších článků, ale můžu prozradit, že i nás ty výsledky překvapily. Tátovu korespondenci jsem také ukořistil a k tomu i náčrt poměrně hluboko do historie jdoucího rodokmenu tzv. pardubické větve Losenických. Brzy vzpomenu také Zahradníčka, ale i Josefa Floriana nebo Hostovského. Nejkrásnější chvíle dovolené nám ale darovala naše Julinka.

8. července 2012

Filosofie mé lásky

Inspirován básní Percy Bysshe Shelleyho toto vyznání věnuji Věrušce a Julince.

Potoky s řekou, řeky s mořem,
vše se v nekonečném kruhu
stále mísí, přírodě se koře,

a lne k sobě pevně jak druh k druhu.
Luna s nocí, hory s nebem
snoubí se jako jikry s mlíčím
a já se vyznávám, že nebýt tebe,
nebyl bych vlastně vůbec ničím.

Jako z těch jiker a toho mlíčí
zrodí se potěr na dně vody,
z každého spojení tu něco vzklíčí:
obraz či vztah či přímo plody.
I my jsme se stali ze dvou třemi,
kruhu se dotkla první tečna.
Až smísíme se s matkou Zemí,
dotkneme se snad Nekonečna?

Foto: Romana Síbr

Vladimír Toman - pátrání pokračuje


Zítra jedeme směr Soběslav a Třebíč. Do Soběslavi pro tátovu korespondenci z vojny, do Třebíče po stopách dr. Vladimíra Tomana, kterého jsme na více než rok opustili, ale nezapomněli jsme na něj. Dokonce jsme našli jeden pramen k poznání jeho života už i mimo vlastněnou korespondenci.

V publikácii Prof. Dr. Karola Lányiho, vydaném v Bratislave v roku 1933, čítame: Dňa 4. 6. 1922 na zjazde kultúrnych pracovníkov v Prešove sa prihlásili k výzve „Osvedčujem sa, že s bojom proti alkoholizmu a s odalkoholizovaním Slovenska súhlasím a túto prácu budem podporovať“ prví dvaja obyvatelia Kremnice Jaroslav Kejzlar, riaditeľ meštianskej školy v Kremnici, neskouší člen československého abstinentského zväzu a Dr. Vladimír Toman, profesor reálky v Kremnici.

Ano, i z jiného zdroje víme, že dr. Vladimír Toman, narozený 23. listopadu 1887 v Dolních Vilímovicích u Třebíče, působil po prostějovské reálce (1914 – 1920) ve slovenské Kremnici a nakonec v Brně. Teď už víme i to, že moc nepil.

Brno jako vytoužené bydliště měl i jiný rodák od Třebíče, z Mastníka, vesničky kousek od Dolních Vilímovic, kam bychom se také rádi chtěli podívat. O osudech Jana Zahradníčka (který měl stejného patrona jako já, Jana Zlatoústého) jsem dnes zhlédl dokument očima jeho ženy a musím říct, že v pasáži o otrávě jeho dvou krásných dcer muchomůrkou zelenou v době, když byl básník s chromou páteří a srdečními potížemi na dlouhá léta uvězněn bolševikem, mi vytryskly slzy jako koňské hrachy!
 Jestli někdo v Dolních Vilímovicích bude pamatovat rod Tomanů nebo jestli tam dokonce rod žije v dalších pokoleních, to je pro nás teď velká neznámá. Věříme, že budeme úspěšnější než při pátrání po Marii, i když už to nás naplnilo neuvěřitelnými pocity odhalení roušky tajemství.  A těšíme se, že se podělíme. Snad nás to pohne i k publikování dalších dopisů.