7. listopadu 2006

Abstraktní umění


Toto je nejdražší (správně by se mělo říkat spíš nejdráže prodaný) obraz na světě. Jmenuje se No. 5, 1948 a je od Jacksona Pollocka. Albert Camus, kterému by dnes bylo 94 let, jednou řekl toto:

„Abstraktní umění je dílem netalentovaných lidí, které prodávají lidé bezcharakterní lidem úplně pomateným.“
mljt

6. listopadu 2006

Sonet Uranii

Vincent Voiture (1597 – 1648) nikdy nevydal jedinou knihu. Jeho básně kolovaly v opisech z ruky do ruky a tak se možná stal oblíbenějším než kterýkoli jiný tehdejší básník. Byla to doba kurtoazní poezie, preciózní poezie, doba manýrismu. A tak není divu, že vznikala i taková dílka jako Girlanda paní Julie, totiž dárek, který věnoval markýz Montausier dámě svého srdce, dceři majitelce Hotelu Rambouillet. Markýz nechal básníky, kteří patřili k salonu Madam de Rambouillet, aby každý napsal vzletnou poklonu paní Julii ústy jedné z květin, pak nechal všechny básně kaligraficky sepsat a ilustrovat a tento rukopis věnoval své lásce. Vzali se čtyři roky poté. Vincent Voiture tehdy svou báseň odmítl dodat.


O pár let později se v Hotelu Rambouillet rozhořel ostrý boj mezi dvěma tábory, Jobisty a Uranisty. Polovina hostů salonu dávala přednost sonetu Isaaca de Benserade s názvem Job (1651) a polovina ctila sonet složený pro paní Uranii Vincentem Voiturem. Spor o krásu sonetu mi připomněl známý boj českých iotistů a ypsilonistů v době národního obrození (šlo o i/y po souhláskách jako c a z). A neváhal jsem a oba sonety si našel (Job, Uranie). S pomocí slovníku jsem se pokusil jim porozumět a myslím, že po dvou hodinách se mi to povedlo natolik, aby se ze mě stal nejdříve umírněný Jobista a posléze nadšený Uranista. Upozorňuji, že francouzsky umím jen to, co trochu souvisí s angličtinou a latinou, ale kupodivu ze mě nakonec vypadl i tento pokus:

Je třeba sbohem dát mé lásce k Uranii!
Lék odloučení však rozplynul se v dým
a v ničem jiném záchranu nevidím;
vzpomínky na svobodu mě bezostyšně míjí.

Odedávna dobře znám její krutou povahu!
Život bych ale položil, když vidím půvaby té ženy,
mučení blahořečím, ve svém trápení jsem spokojený
a reptat proti mučitelce nemám odvahu.

Čas od času mi rozum zachvátí mdlá bouře,
slibuje posilu a podněcuje k vzpouře,
ale když zase nouze mě srazí na kolena

po vší té námaze a všech těch útrapách,
ten samý rozum jí dává nejvlídnější jména;
miluji ji víc, než kdy zdálo se mi v snách.
mljt

5. listopadu 2006

Zemřel William Styron

Když si Stingo v roce 1947 pronajal byt v Brooklynu, zjistil, že nad ním žije jistá Sofie Zawistowska. Každý někdy zjistíme, že kolem nás žijí lidé, kteří museli volit mezi dvěma propastmi. A každý z nás jednou stane před strží.
Zdál se mi k ránu sen, kde jsem dával masáž srdce, ale chvíli jsem váhal, než jsem s tím začal, a ten člověk zemřel. Byl jsem se za něj pomodlit v kostele. Čtení z evangelia podle svatého Marka dnes končilo slovy:
A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.
Ani já ne.
mljt