17. září 2012

Vzkříšení okrašlovacího spolku

Začalo to Wogastisburgem, ale stále více mě pronásleduje myšlenka nově vznikající spolek pojmout mnohem šířeji. Před 150 lety začaly vznikat okrašlovací spolky, na německém území tzv. Verschönerungsvereine, které vlastně měly podobné poslání, jaké jsme si během prvních dvou schůzek nastínili jako možný smysl našeho setkávání. Stačí si na wikipedii přečíst, že třeba ten stuttgartský spolek má na svém kontě tři rozhledny, ten heilbronnský kromě oprav různých věží a kašen i 30km turistických stezek, barmerský a elberfeldský zase třeba několik botanických zahrad apod. I v Kadani takový spolek existoval pod názvem Výsadbový a okrašlovací (Anpflanzungs- und Verschönerungsverein Kaaden), bylo by záhodno se o něm dozvědět víc. Později se z těch spolků, které nezanikly, staly turistické kanceláře a správu jimi vystavěných atrakcí převzala sama městská správa. 

Já jsem dnes vlastně také představitel svého města jak politicky tak správně, a tak se někomu možná trochu vtírá představa, že si vytvářím jen jakousi komisi na schvalování svých nápadů. Uvědomuji si to a samozřejmě se toho bojím, protože ne každý mě zná a ne každý ví, že něco takového bych opravdu vytvořit nechtěl. Těším se, že nápady budou přicházet z pléna a že ty mé dojdou obroušení a vybroušení tak, aby k něčemu byly.

Na zítřejší úterní schůzce (v 17.30 na Střelnici u šálku čaje či sklence méně než 20% nápoje), na níž jsou znovu zváni všichni, jimž není lhostejný historický odkaz a vzhled našeho města a k nimž se informace o tomto setkání jakkoli dostane, budeme ještě stále mluvit o lecčems bez psaného programu a bez zapisovatele, jelikož žádný oficiální spolek ještě nevznikl. Mám ovšem již konkrétní návrhy na to, jak by tento mohl být organizován a rozvíjen. Těším se na vás. Pro inspiraci vezmu na schůzku Historický atlas měst České republiky - svazek č. 23 - Kadaň!

16. září 2012

Mýdlová vzpomínka


Každá vzpomínka je jako bublina:
když nepraskne, někam odletí.
Přesto ale, tati, pořád vzpomínám
na krásné chvíle ve tvém objetí.

Jak rád bych se ti zase vrhnul do náruče,
jak rád bych zas byl onen malý kluk,
jenž cítil, jak ti v hrudi buben tluče,
a v ruce svíral pravý bublifuk.
2016/912