12. listopadu 2010

Bohumír Kapr

Tak se nikdy nejmenoval. Narodil se jako Isaak Salomon Kapper a přijal literární pseudonym Siegfried Kapper. Pod vlivem Václava Bolemíra Nebeského a Karla Sabiny začal psát česky a prohlašovat se za Čecha. Nicméně xenofóbní postoj české populace ho donutil k rezignaci na českou věc. Odstěhoval se a  psal od té doby výhradně německy.

Narazil jsem na něj náhodou při pročítání Encyklopedie humoru a vtipu z r. 1892, kde psali, že pořídil první překlad Máchova Máje do němčiny. To jsem si nemohl nechat pro sebe a tak jsem o ten fakt obohatil anglickou wikipedii. Zároveň jsem si našel velmi zajímavý článek Miloslava Uličného o všech překladech Máje do němčiny, od Kappra až po Schamschulu. Je to velmi poutavé čtení i pro ty, co německy neumějí.

Jeden z (možná nejen duchovních) potomků Václava Bolemíra Nebeského, náš Jiří, bude mít z osobnosti průkopníka česko-židovské vzájemnosti jistě ještě větší radost než já. Pro něj vlastně celý tenhle článek píšu. Ale třeba zaujme i někoho jiného.

Žádné komentáře: