30. září 2012

Výkrmna srdcí

Dnes jsem se těšil na kázání. Všechna tři čtení totiž ťala do živého. Nakonec se ale četl hlavně dopis biskupů o blahořečení 14 pražských františkánských bratří, které proběhne 13. října.

Čtení ze 4. knihy Mojžíšovy a z 9. kapitoly Markova evangelia nesou důležité poselství, že nejen Židé a křesťané mají patent na dobro a v důsledku ani na pravdu, spásu a (budiž mi odpuštěno) Boha. Boží plán je prostě mnohem složitější, než aby se vlezd do škatulky. 

Ovšem nad čtením z Jakubovy epištoly jsem přemýšlel nejdéle:

Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si majetek i v tyto poslední dny.

Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám požali pole, ta mzda křičí a křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste hýřili a oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už už nastávala řež. Odsoudili jste spravedlivého a připravili ho o život - a on se vám nebrání.

Ve studijním překladu bible je předposlední věta rozdělena a její druhá část přeložena takto:
Vykrmili jste svá srdce v den porážky.

1 komentář:

Blogger řekl(a)...

Sociální obchodování spočívá v otevření trhů pro každého. Na eToro se můžete spojit, obchodvat a sdílet znalosti s miliony obchodníků a investorů. Navíc můžete kopírovat obchodní rozhodnutí obchodníků, kteří odpovídají vaší strategii. Registrujte se nyní a získejte chytřejší obchodní rozhodnutí využitím rozumu našich obchodníků s nejlepšími výsledky.

Výměna kdekoli Váš čas je drahý. Obchodujte na počítači, tabletu a mobilu

Otevřené obchody na eToro - 227,651,647