5. června 2011

Marshallův plán třetího tisíciletí

Tenhle článek po sobě čtu několikrát denně už pět dnů: tak se mi líbí! Patří tedy spíš na soběpisník, jehož věrným čtenářem jsem už přes pět let.

Řecký dluh v. dluh Řecku

Dlouho jsem přemýšlel, jak zachránit Řecko před bankrotem, protože cítím morální dluh vůči řecké kultuře za to všechno, na čem dnes stojí evropská civilizace. Nakonec mi ke geniálnímu nápadu pomohl spor mezi jistou republikou a jistou farmaceutickou firmou, která nyní zabírá jisté národní dědictví jako protihodnotu za ušlý zisk z kšeftování s krevní plazmou.

Vždyť Řecko má takové kulturní dědictví, že na těch pár set miliard eur by stačilo prodat několik chrámů v dórském, iónském a korintském slohu a dluh by byl smazán. Athénská Akropole by mohla stačit. Ty tuny soch a reliéfů nakradené v Britském muzeu a drobty v Louvru, Vatikánu a jinde by byly poměrně tučným spropitným. Možná by si Řekové mohli ty své platy, důchody a móresy evropského ropného emirátu předplatit dopředu, když by odprodali i další duchovní statky. Tak třeba všechny úhly alfa, beta, gama a delta v žákovských sešitech po celé Evropě by byly tvrdou měnou. Ludolfovo číslo by se dalo vyvažovat zlatem. Za Aristotelovu a Platonovu filosofii by se dala koupit celá Evropská centrální banka. A ještě mají Řekové jeden tajný trumf: sedm divů světa. Sice jich pár není z Řecka a ty řecké se z velké většiny nezachovaly, ale už ten pojem by stačil na dluhy všech států světa. Jen mě překvapuje, že to ještě nikoho nenapadlo.

Řecko nepotřebuje úvěry!

Řecko potřebuje Kalvodu!

A jako provizi za tento geniální projekt bych si přál jednu ze šesti karyatid z Erechtheionu.

Žádné komentáře: