5. dubna 2006

Jan Florian Hammerschmid: Allegoria

Ještě na gymnáziu jsem shltal zapůjčenou knihu Od kolébky našeho obrození od Františka Bílého a tehdy jsem také pochopil, že i látka, která v hodinách literatury a dějepisu bývá obvykle nudná, ve skutečnosti může být podána velice poutavě. Měl jsem z ní pořízené výpisky (dokonce odevzdané k maturitě), ale naštěstí jsem později knížku sehnal v antikvariátě (dnes je jí 102 let) a znovu si mohl vychutnat jisté pasáže, jako třeba o vynálezech puristů, z nichž mi přišly nejkrásnější názvy nebeských objektů: Luna měla být Nocliba, Mars měl být Ladoň a Venuše Zizlina. To by byly romantické večery, kdy by se milenkám ukazovala za noclibého svitu zářící Zizlina. Autorem těchto názvů byl Václav Jan Rosa, který navrhl i některé mluvnické termíny: ironie = usmívka, idiom = vlastenka, metonymie = dovtípilka; trochej = dlouhokratka, jambus = krátkodlužka, daktyl = dlouhokratidvojka. Jan Václav Pohl se proslavil svou nosočistoplenou a klapkobřinkostrojem, ale existují i další: zpěvořečnost (poezie), hlubozník (basa), knihovtipník (student), žehroň (kometa) či věžovlice (pyramida). Z doby úpadku jazyka českého cituje František Bílý i jezuitu Jana Floriana Hammerschida, kanovníka vyšehradské kapituly a faráře z Týnského chrámu. Ten napsal například spis V Praze blaze, kdo má peníze, ale populární se stala především jeho Allegoria, Staročeská země. Vydražil jsem její vydání z roku 1829 (je to druhé vydání od Jana Hýbla, první je z r. 1817). Protože myslím, že by mohlo obohatit leckterou hodinu češtiny či dějepisu a autorská práva jsou vzhledem ke stáří dokumentu propadlá veřejnému zájmu, rád zde zprostředkovávám její celé naskenované znění.

Ukázka v přepisu (s použitím překladu Fr. Bílého):

Vysoká cum (s) chlupis obstabat (vzdorovala) čepice větris
et dušnas plícas teplábat z telete puntus,
atque (a) klepans řemenis zavírábat kalhota břichum
tunc (tehdy) železná bílás zapínábat ostruha botkas,
široká cum škrobenis exstabat (vynikala) punčocha krajis.
Tunc lacino mastnas pekábat Rozina bábas (mastné bábovky)
Et sine (a bez) koříncis coxit (vařila) stará Marta kořalkas.
Etc.


Žádné komentáře: