5. listopadu 2006

Zemřel William Styron

Když si Stingo v roce 1947 pronajal byt v Brooklynu, zjistil, že nad ním žije jistá Sofie Zawistowska. Každý někdy zjistíme, že kolem nás žijí lidé, kteří museli volit mezi dvěma propastmi. A každý z nás jednou stane před strží.
Zdál se mi k ránu sen, kde jsem dával masáž srdce, ale chvíli jsem váhal, než jsem s tím začal, a ten člověk zemřel. Byl jsem se za něj pomodlit v kostele. Čtení z evangelia podle svatého Marka dnes končilo slovy:
A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.
Ani já ne.
mljt

Žádné komentáře: