17. února 2007

Nebo?

Vladimír Holan

Kudy jste to šla, když nešlo o vás?
Když všechna přivítání, všechna
sbohemdání byla k ničemu,
neboť tam žádný nebyl? Když ani
věci neříkaly dobrou noc
a zvířata mlčela svoje mlčíme?
Nebo tomu bylo tak,
že jste šla právě v oné chvíli,
kdy nelze žít a smrt
je ještě v dálce?
mljt

Žádné komentáře: