16. prosince 2008

Tobě


Jsem velbloud, jenž má v povaze,
že nerad v horku bloudí,
a tak zůstává v oáze,
kde čerstvá voda proudí

a proudí přímo z pramene,
jenž svlažuje a studí
mé srdce láskou spálené
uprostřed žhavé hrudi.

Jsem velbloud, který nebloudí,
vždyť o co prosil nebe,
to dostal, a víc neloudí,
když našel, lásko, tebe!

Žádné komentáře: