13. října 2009

Amant


Amantem nazývá se člověk, který se zamiloval a tomu věří, ať je to pravda čili nic. Nejzkušenější druh amantů jsou vojáci a policajti, a jejich amanticemi jsou kuchařky, chůvy a děvečky. Řeknou-li dva, že se sejdou, jmenuje se to randez-vous a jest to obyčejně za vraty, nebo za onoho času u kašny. Tam sobě povídají, jak se mají rádi, dávají sobě pusy, čili hubičky, objímají se kolem krku a p. Takovou měrou se to děje, pokud amant neodmašíruje do jiné posádky. To-li se stane, nastoupí na jeho místo jiný milovník, aby těšil zarmoucené srdce opuštěné bohyně. - U jiných amantů, nevojáků, děje se vše podobným spůsobem s menšími či většími úchylkami.
Encyklopedie humoru a vtipu, 1888

Žádné komentáře: