18. července 2010

Malé sny

Dneska ráno jsme v televizi chytili dokument o Karlu Čapkovi, natočený ve výročním roce jeho úmrtí. Přečetli tam mj. i monolog postavy z R.U.R., Busmana, kterého Čapek determinoval takto: tlustý, plešatý, krátkozraký žid. Monolog ve chvíli, kdy hledal viník.

HELENA: Copak se bude věšet?
BUSMAN: Jen morálně, paní Heleno. Hledá se vinník. To je oblíbená útěcha v pohromách.

Busman viníka vidí v zákonu nabídky a poptávky, která je hybnou pákou kapitalismu. Našel jsem si ten monolog a v jeho pokračování pak ještě osobní vyznání tohoto veskrze negativního charakteru, že měl v mládí sen o lepším hospodářství, krásný ideál, hanba mluvit, nicméně došel k závěru, že…

… historii nedělají veliké sny, ale maličké potřeby všech počestných, mírně zlodějských a sobeckých lidiček, id est všech vůbec.

Dnes bych řekl, že je situace podobná, ale proti sobě stojí velké potřeby všech počestných, mírně zlodějských a sobeckých lidiček a malé sny hrstky idealistů. Jeden můj malý sen je bez ohledu na poptávku po bujarých komediích zdramatizovat jeden z Čapkových apokryfů a dovést ho až na divadelní prkna.

Žádné komentáře: