29. srpna 2010

O víře a náboženství

Přemýšlím poslední dobou hodně o víře. O své, ale i tak všeobecně. Asi mi chybí kostel.

Koupil jsem si v Paříži Pascalovy Myšlenky o náboženství a jiných tématech. Chodil jsem si je před 15 lety číst v Plzni do čítárny tzv. vědecké knihovny a aniž bych to tušil, měly na mě asi velký vliv, ačkoli jsem si na žádnou z nich konkrétně nikdy později nevzpomněl. Nicméně, když jsem na bulváru Saint-Michel viděl originál, neodolal jsem, ačkoli francouzsky neumím. Na některé myšlenky jsem  překvapivě nepotřeboval ani slovník, protože psaná stará francouzština má tolik společného s latinou a angličtinou, že jsem mohl knížku číst před usnutím už cestou zpátky. Třeba:

134 Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux.

Jak bláhové je obdivovat malíře pro to, jak se mu podařilo vystihnout podobu věcí, a přitom vůbec neobdivovat originál.

607 Qui jugera de la Religion des Juifs par les grossiers la connaîtra mal… Ainsi notre Religion est divine dans l'Évangile, les Apôtres, et la tradition ; mais elle est tout défigurée dans ceux qui la traitent mal.

Kdo soudí židovské náboženství podle špatných skutků Židů, neporozumí mu… Tak i naše náboženství je dokonalé v Písmu, u Apoštolů a v tradici; ale bylo celé znetvořené těmi, kteří ho zneužili.

Mnoho lidí, které znám, si myslí, že křesťanství zneužila katolická církev. Většinou tím asi maskují i to, že se moc neobdivují ani originálu. Jako ne-zrovna-praktikující, ovšem přesto věřící katolík se pokusím v několika dalších článcích vysvětlit, proč se hlásím k této proklaté konfesi a proč neinklinuji k moderním východním myšlenkovým proudům (ačkoli z jejich zdrojů rád čerpám a o buddhismu jsem už i drze přednášel na Kirwitzerových dnech).

1 komentář:

M. Z. řekl(a)...

Jako ta potrefená husa, resp. houser se samozřejmě musim ozvat :)Já si nemyslím, že by katolická církev zneužila křes´tanství - já jsem o tom bytostně přesvědčenej... Ale zase ne proto, že bych neobdivoval nebo dokonce neměl rád originál, protože podle mmě se jednotlivá náboženství v základu zas až tak neliší...

No už se na tu Tvojí obhajobu křesťanství těšim :)))