15. září 2011

Po smyslu psaní (Leonardo)

Vida, že nemohu najít žádný předmět dosti užitečný či bohulibý, neboť lidé zrozeni přede mnou již všechny užitečná a potřebná témata zpracovali, musím se chovat jako ten, kdo chudý přichází na trh jako poslední, a protože se nemůže zásobit jinak, koupí již přebrané věci, které jiní odmítli jako podřadné. Tímto pohrdaným a zavrženým zbožím, které tolik kupujících odmítlo, zatěžkám svůj skromný vak a půjdu ho roznášet, ne však po velikých městech, ale po chudých městečkách, a spokojím se cenou, které mé zboží bude hodno.
Leonardo da Vinci: Deníky

Žádné komentáře: