11. září 2006

Effatha!

Papež včera prý kritizoval nedoslýchavost lidí vůči Bohu. „Nemůžeme jej už slyšet, protože máme v uších příliš mnoho jiných frekvencí. Tím ale ztrácíme svou schopnost mluvit s Bohem nebo mluvit k němu. Tím se připravujeme o jednu ze základních schopností“. Souviselo to s včerejším čtením z Evangelia, kde Kristus vyléčil hluchoněmého! A tak by možná měl papež začít u Církve. To, že Církev je naladěna na jinou frekvenci než lidstvo jako takové nemusí být vina lidstva. Nejsme netopýři, abychom slyšeli desatero hlásané o několik oktáv výš než je lidské ucho schopno rozeznat. Kristus tedy nepřišel, aby léčil hluché, ale také aby léčil němé. A přece Bůh dělá spoustu věcí mlčky a řekne tím víc než tisíc papežských encyklik a homilií.
...
Benedikt XVI. pronesl také v sobotu projev na Marienplatz v Mnichově, kde svoji službu přirovnal k legendě o medvědu sv. Korbiniana, jehož (toho medvěda) má i ve svém erbu. Ani bych se nedivil, kdyby duchovní neměl čas na čtení Ezopových či Krylovových bajek, ale jedna z nich o medvědí službě vypráví. Když medvěd chtěl odehnat mouchu od svého přítele poustevníka, nakonec vzal kámen a když se moucha usadila poustevníkovi na nose, vší silou po ní tím šutrem mrštil. Kéž by se toto podobenství nevyplnilo.
...
Moje spolužačka ze základní školy nedávno dělala rozhovor s Papabratrem Georgem Ratzingerem, tak zvídavé duše mohou nahlédnout sem.

...

1 komentář:

Myrek řekl(a)...

Papež snad kritizoval nedoslýchavost lidí vůči Bohu. On má tak trochu v popisu práce, starat se o to, aby věřící a pokud možno všichni lidé komunikovali se Šéfem. Nepatřím ke stádu oveček 1. Božího náměstka. Navíc při srovnámí Wojtyla vs. Ratzinger je stav 10:0. Přesto se papež pravdivě dotkl jedné věci. Vlivem zmiňovaných frekvencí a šumů ztrácíme schopnost naslouchat také svému okolí a nakonec sami sobě. Úbytek této schopnosti má zpravidla progresi podobnou šedému zákalu. Začíná nenápadně. Proti zákalu je významný rozdíl. Poruchu oka svěříme raději odborníkovi, ze lhostejnosti a plochosti myšlení se můžeme vyhrabat sami. Už tím, když si je uvědomíme, děláme první krůček k nápravě.