21. října 2007

Jak na zednáře a sionisty?

Už je to rok a pár měsíců, co jsem zde si zde poprvé procvičil ukazováčky nad Ecovými procházkami literárními lesy, a že mě opravdu zaujaly, nedávno jsem vydražil
v druhém českém vydání z roku 1927. Henry Ford o nich prý prohlásil, že „tento spis je příliš strašnou skutečností, aby byl výmyslem, příliš pevně založen, aby byl pouhým dílem myšlenek, příliš hlubokým ve své znalosti tajných pramenů života, aby mohl spočívati na podvodu“, jak hlásá předmluva. Pro Hitlera zase bylo hlavním důkazem pravosti, že „každý týden Frankfurter Zeitung běduje a křičí, že jde o podvrh“, tedy aspoň není-li podvržený Mein Kampf.

Ano, bereme-li tuto 12. kapitolu z knihy Sergeje Niluse jako dokument antisemitismu, o podvrh vlastně nejde. Tím, že Hitler knihu četl, dostal do ruky vynikající manuál k ovládání mas, paradoxně z pera ruského antisemity. Kdyby jste v textu nahradili Goje Neárijci a Masony nacisty, vyjde vám do praxe uvedená touha po světovládě, kterou v sobě Hitler a jemu podobní skrývali.

V textu je spousta pravd o slabinách demokracie, liberalismu a svobody, které se jistě nedají vyvrátit, ale musí se přebít silnými stránkami, protože jen idealisti masarykovského typu věří, že jde o hodnoty bez vad. Odpovědí by měly být Churchillovy výroky, že „nejlepším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem“ a že „demokracie je nejhorší ze systému vlád, nebereme-li v potaz ty ostatní, které se vyzkoušely“.

Z Protokolů je těžké citovat, je to jak nitka plná perliček. Vyberu tedy ty o svobodě (zanechávám pravopis a interpunkci českého překladu z roku 1927):

Nejasný pojem svobody umožnil nám přesvědčit massy, že vláda jest pouze obchodvedoucím pro vlastního pána země národa a že tento obchodvedoucí může býti vyměněn jako pár rukavic. Častá změna lidových zástupců dává nám tyto k dispozici a učinila z nich zrůdy pro naše účely. (protokol 1)

Slovo „Svoboda“: pohání lidskou společnost k nepřátelství proti každé sociální, přírodní i Božské moci a proto s dosažením naší světovlády budeme nuceni toto slovo vymítiti z lidského slovníku, neboť jeho princip proměňuje dav lidský v krvežíznivou zvěř. Je sice pravda, že tato zvěř, jakmile se napila krve, usne a možno ji přivázati na řetěz, ale bez krve ona nespí, nýbrž zápasí mezi sebou. (protokol 3)

Svoboda mohla by býti neškodnou ve společenském řádě, beze škody pro blahobyt národů, kdyby se držela principů víry v Boha a lidského bratrství, s výjimkou lidské rovnosti, která odporuje samým zákonům přírody i její podřízenosti. Takovou vírou, národ byl by veden rukou svého duchovního pastýře, podrobuje se božskému rozdělení na zemi. Z toho důvodu musíme podkopati víru, vymýtiti z ducha Gojů i principy o Bohu a duši a nahraditi tyto idee matematickými výpočty a materiálními tužbami. (protokol 4)

Liberální slova skutečného Masonského hesla – „volnost, rovnost, bratrství“ – v době našeho ovládnutí světa nahradíme ideou: právo volnosti, povinnost rovnosti, ideál bratrství, řekneme: a chytíme kozla za rohy… (protokol 9)

…konstituce, jak dobře víte, není nic jiného, než škola rozbrojů, rozkladu, stranické agitace, pří, nesouhlasu a stranické tendence; jedním slovem škola všeho, co ničí význam státu… (protokol 10)

Goji jsou stádo ovcí a my jsme pro ně vlci. Vy víte, co se stává s ovcemi, když se dostanou do ovčince vlci? … Zamhouří na všechno oči, slíbíme-li jim vrátiti veškerou svobodu, až budou nepřátelé míru poraženi i všechny strany ukroceny… Má nějaký smysl, mluviti o tom, jak dlouho budou musiti čekati na toto vrácení?... (protokol 11)

Pikantní jsou i tyto věty:

Co je nám do toho, že zřídnou řady snažících se k vládní moci, že vzniknou nesnáze pro nenacházení prezidentů, nesnáze to, které úplně stát desorganizují… (protokol 10)

Lid pociťuje obzvláštní úcty a lásky ke géniům politické moci a o všech věcech rázně provedených říká: „Sprostě, ale obratně provedeno! Kejkl, ale pěkně hraný. Nestoudné, ale velkolepé!“ (protokol 10)

K zbankrocení gojského průmyslu pustíme na pomoc spekulaci námi mezi Goji rozšířenou – potřebu v přepychu – všehltajícím přepychu. (protokol 6)

Postavíme kněžstvo i náboženství do tak úzkých hranic, že jejich vliv bude protichůdný jejich bývalému hnutí náboženskému. (protokol 17)

Nač potřebuje lid andělskou duši v těle panovníka? Lid chce v nich vidět projevení síly a moci. (protokol 23)

Celý protokol č. 16 se zabývá vzděláváním a stojí za přečtení. Stačí sem dát názvy jeho částí: zneškodnění univerzit, výměna klasiky, výchova a povolání, reklama mocí vládce ve školách, zrušení soukromého vyučování, nezávislost mysli, názorné vyučování

Můžu tak jen znovu opakovat větu ze závěru svého loňskosrpnového článku: Z toho soudím, že Mudrcové ze Sionu dávno ovládli svět! Ale naštěstí nás pár zůstalo nezpracovaných… I když není vynález internetu a soběpisníků také dílem nějakého zpropadeného zednáře?

Žádné komentáře: