26. listopadu 2007

Březina o homosexualitě

Stanoviska lidská se mění… 19. století za věc, která Řekům byla mravnou, odsoudila básníka Wilda do žaláře, zatím co skuteční a nebezpeční zločinci chodí světem svobodně.

U Platona Eros je idea, úplně mimo vztah k druhému pohlaví. Ženit se a mít děti, bylo Řekům věcí státní, naproti tomu láska k chlapcům byla věcí etiky. Také jižnímu Francouzi neb Italovi je docela jedno, má-li rád hocha nebo děvče. André Gide vydal knihy, kde líčí své setkání s Oscarem Wildem v Africe a zcela nenuceným a nezávadným způsobem vypravuje, kterak Wilde, když viděl jeho zálibu v jednom hochu arabském, vyjednal se šejkem, že mu hocha přivede na noc do pokoje, a Wilde sám s druhým hochem šel do pokoje vedlejšího. A Gide povídá, že byl potom tak šťasten, že nemohl své štěstí uzavřít mezi čtyři stěny a šel je dožívat pod hvězdnatou oblohu. Co je v tom nečistého? A když proti Gideovi bylo této zmínky využíváno, bránil se velice důkladnou obranou, odborně vyzbrojenou.

To řekl Březina v posledním roce života, ve dnech, kdy skládal svou závěť.
Emanuel Chalupný, Dopisy a výroky Otokara Březiny

Co jsou platné důkladné obrany, když v bráněné pevnosti je trójský kůň plný předsudků? Taky vám ten vir napadl spustitelný soubor vašeho názoru na homosexuály?

Žádné komentáře: