30. listopadu 2007

Strašidlo

Na schodech jsem potkal nájemníka z téhož poschodí.
„Zase už jdete pryč, vy lumpe?“ zeptal se odpočívaje, nohy rozkročené přes dva schody.
„Co mám dělat,“ řekl jsem, „teď jsem měl v pokoji strašidlo.“
„Říkáte to stejně mrzutě, jako kdybyste našel v polévce vlas.“
„Žertujete, ale pamatujte si, že strašidlo je strašidlo.“
„Velmi správně. Ale co když člověk na strašidla vůbec nevěří.“
„Copak si myslíte, že já na strašidla věřím?“
Franz Kafka, koncept prózy Trápení v Deníku

Žádné komentáře: