4. ledna 2008

Na Tři krále „u františkánů“

Tříkrálovým koncertem duchovní hudby v kostele 14 svatých pomocníků ve Františkánském klášteře v Kadani přivítá rok 2008 smíšený sbor Hlahol z Chomutova. Bude to také start pro Kulturní zařízení Kadaň, organizaci, která bude zajišťovat kulturní pořady v několika stáncích.

Smíšený sbor Hlahol navázal na tradici chomutovského zpěváckého spolku Vlastislav, jenž vznikl v květnu 1947 ze stále se rozrůstajícího chrámového sboru. Tehdy se zpěváci sešli, jak se píše v kronice sboru, za tím účelem, „aby šířili kulturu a český zpěv po celém zdejším kraji, odkud byl před staletími násilně vytlačen“. Zároveň ale kronikář podotýká, že „nezáleží na tom, jaký odznak politický kdo nosí nebo jakého je kdo náboženského vyznání“. Členové současného spolku Hlahol do Kadaně přijedou jak s českým zpěvem, který budou reprezentovat např. skladby od Václava Karla Holana-Rovenského nebo ze Šteyerova kancionálu, tak také s latinskými ukázkami z díla Johanna Sebastiana Bacha a dalších mistrů. Přijďte se přesvědčit, že kultura a (nejen) český zpěv v našem kraji přežil i televizní a internetovou revoluci. Koncert začne 6. ledna v 18 hodin.

-kzk- (z Kadaňských novin)

Žádné komentáře: