9. dubna 2009

Pašije letos potřetí

V neděli jsme hráli Pašije v kapli Růžencového bratrstva a večer ještě v refektáři Františkánského kláštera. Kdo zmeškal obě a chtěl by příběh o utrpení Krista v představě divadla Navenek vidět, dnes na Zelený čtvrtek od 17h. je hrajeme v Žatci v Křížově vile.

Já tam poprvé taky z nouze vystupuju víc než jako člověk z davu a přišil jsem si roli Jidáše Iškariotského. Mám moc rád tu část příběhu, při níž se v Jesus Christ Superstar vlastně Jidáš (nebo Ježíš?) rozhodl se vším skoncovat. Je to místo, v němž jakási žena přinese alabastrovou nádobku a začně Krista masírovat vzácným olejem. V Markovi je pobouření, jež to vyvolalo v apoštolech shrnuto do věty:

Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým.

V tu chvíli chápu sociální pobouření, které ve filmu tlumočil sám Jidáš (jako žena byla vtělena do Máří z Magdaly), aby logičtěji vyplynula následující biblická kapitola s názvem Úmluva Jidáše a velekněží. Ježíš odpovídá a je to vzkaz pro všechny, co chtějí bohatým brát a chudým rozdávat.

Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte stále.

Mám strašně rád ty filmové rozhovory očima.


Žádné komentáře: