24. května 2010

Pomíjivá sláva dopisního papíru

V Liberci se od roku 2003 koná malý festival autorských čtení Literární pozdravy. Jeho součástí byl v roce 2006 happening s názvem Svět žije v áčtyřkách. 256 básní vytištěných na formátu A4 bylo na náměstí F.X.Šaldy v Liberci u bývalých vodotrysků složeno do formátu minus A4, čímž vznikla originální antalogie české poezie 19. a 20. století. Na áčtyřkách byla mezi básněmi největších českých klasiků také jedna moje báseň. Tak jsem po čtyřech letech zjistil, kam až sahá sláva mých veršů.

A nesahá jen do Liberce. Margo Paran z Izraele, která zítra přednese své básně u nás v kostelíku, mě poprosila, jestli bych jí nepřeložil pár svých básniček do angličtiny. Tak jsem ji vzal za slovo a přeložil přesně pár. Chce, abych zítra četl s ní, prý na ni zapůsobily.

Dobrý nápad, proniknout do anglosaského světa. Tady máte, vy co neumíte česky, první várku.

Silence in the grave
To Boris Vian

Life is as long as
The journey of a tassel through a book
Across the licked fingers.
And every evening can
Be the last as well as
Every morning is the first
In the queue for tickets to the cinema
Where they screen all your life for you
On the tense fell
From a freshly shot doe.
You leave before the end credits
Because you know
That they belong to you.


Amor ascendit per ianuas
The mainland of your tummy
rolled my taction down
to a narrow obscure pore
filled up with viscious bog.
Still it is generally known
that Love is always running
between the hire of a whore
and the price of a dog.

Žádné komentáře: