24. prosince 2010

Z ďáblova slovníku

VÁNOCE. Svátky směnného obchodu zahalené do křesťanského hávu. Od vynálezu Santy Clause je doporučeno ponechávat na dárcích cenovky, aby byl obchod transparentnější. Bezhotovostní obřady jsou doprovázeny přáním štěstí a zdraví od lidí, s nimiž svátky neslavíme, v takové míře, že se průměrně zdravý a šťastný jedinec cítí za svůj přirozený stav dlužen i jim. Dluh lze bezúročně splatit na účet koledníků se čtrnáctidenní dobou splatnosti, po Třech králích začínají nabíhat penále.
Dodatek k Ďáblovu slovníku Ambrose Bierce

Žádné komentáře: