3. září 2011

O prachách

U tak potřebného a z potřeb se skládajícího rodu, jako je lidský, není divu, že bohatství je váženo, ba ctěno víc a upřímněji nežli všechno ostatní, i samotná moc, jako prostředek k bohatství. Také se proto nedivme, že pro zisk musí jít všechno stranou nebo na hromadu, např. filosofie u profesorů filosofie.
Arthur Schopenhauer: Životní moudrost

Žádné komentáře: