20. října 2011

Julinčina modlitba

Máti naše, kteráž jsi u kolébky,
žádné kaše a chraň mě od polévky.
Mléko mé vezdejší dej mi dnes
a maso ať si žere pes.
Z vůle svatého Jezulátka
odpusť mi z prsa do volátka,
jako i já budu sloužit co pramen
věčného mléka. Pac a amen.

Žádné komentáře: