24. dubna 2012

Durychův Švejk

Na mnoha místech jsem se dočetl, že Jaroslav Durych velmi ostře odsoudil Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka. Byl by to od tohoto katolického spisovatele logický postoj, kdyby byl pravdivý. Přečetl jsem si před zítřejší besedou s doc. Komárkem Durychův článek Český pomník z roku 1927 a zjistil jsem, že Durych naopak dokázal vyzdvihnout všechny kvality Dobrého vojáka Švejka (i některé mnou dosud nedoceněné) a jediné, co kritizoval, bylo české švejkovství. Ale možná se i já mýlím, protože Durych používal nejostřejší druh satiry, tedy ironii dovedenou až k velebení protivného díla. Budu rád, když mi zítra doc. Komárek osvětlí Durychův vztah ke Švejkovi i k dalším postavám a autoritám první republiky.

Durych se v charakteristice vojáka Švejka přiklání k názoru Willyho Haase: Sancho Panza bez dona Quijota. Nějak podobně shodou okolností vypadá i opravdový Haškův pomník na Prokopově náměstí na Žižkově z roku 2005.

Žádné komentáře: