22. května 2012

Sv. Julie, patronka přírodní rozmanitosti

Do minulého týdne jsem netušil, že Julie má víc svátků, dokonce jsem i pochyboval, že je nějaká světice s tímto římským caesarským jménem. A budete se asi divit jako já – není jedna. První prý pocházela i byla umučena ve 3. století v nám důvěrně známém Troyes a svátek slaví 21. července. Další pocházela z Meridy a uvádí se jako společnice umučené sv. Eulálie. Tahle Julie slaví svátek 10. prosince a byla přejata i do občanského kalendáře. Ještě o rok dříve byla rovněž ve Španělsku popravena skupina křesťanů kolem sv. Engracie, mezi nimiž měla být i jistá dívka jménem Julie. Ta by měla svátek 16. dubna. O více než sto let později byla na Korsice nejdříve skalpována, pak bičována a nakonec ukřižována sv. Julie z Kartága. To vše prý zejména pro své provokativní krédo, kterým odporovala tehdejšímu mocipánu, když po ní chtěl, aby obětovala jeho bohům, a které její první životopisec zapsal takto: Libertas mea Christi servitium est… přeloženo: Mou svobodou je služba Kristu… Tato Julie má svátek dnes, 22. května.
O vzkazech od babičky Lidušky, která umřela devět měsíců před Julinčiným narozením, už jsem tu psal. Mohlo mě napadnout, že pro nás objeví i zcela novou Julii, která bude mít svátek na babiččiny narozeniny (dnes by jí bylo 61, to maličké na fotografii je Věruška).
Ostatky svaté Julie Korsické byly převezeny nejprve na ostrov Gorgóna a v 8. století do lombardského města Brescia, kde odpočívají dodnes v klášterním komplexu a muzeu sv. Julie, které jsou na seznamu památek UNESCO. Vždycky, když jsem stopoval severní Itálií, Bresciu jsem míjel s pocitem, že o nic nepřicházím, když je Itálie plná jiných, tak slavných měst.
Do Čech kult (žádné) sv. Julie nedorazil. Jediné místo zasvěcené této světici jsem zatím objevil na zámku v Uherčicích nedaleko Vranova. A tak babičce děkujeme i za tipy na výlety.
Dnes je také Mezinárodní den biologické diverzity a v Kadani jsme jej oslavili svěcením studánek, i Julinka se v klášterních zahradách s úžasem dívala na rozmanitosti přírodních krás a naslouchala při tom Otci Josefovi, když mluvil o rozdílu mezi díváním se a pozorováním a mezi nasloucháním a posloucháním.

Žádné komentáře: