6. července 2012

Čeští buditelé Friedrich Emmanuel Tiersch a Adalbert Fingerhut

Sokolové se slétli v Praze a i bez spartakiádní masáže jich bylo obdivuhodně hodně. Vážím si Sokola a rád poslouchám babičku, když vypráví o posledním předspartakiádním sletu v roce 1948. Protože sám jsem tak trochu chabrus, uctil jsem 150. výročí založení naší nejvýznamnější sportovní organizace sepsáním článku o Miroslavu Tyršovi na anglickou wikipedii. Pokud se poštěstí  a ocitne se na titulní straně wikipedie (pravidla se zpřísňují, ale existenci Miroslava Tyrše naštěstí potvrdila i Knihovna amerického kongresu i Německá národní knihovna), bude to můj 25. článek v oddělení Did you know…? Věrušce jsem tak trochu slíbil, že jestli dostanu medaili, tak už toho nechám, ale když na anglické wikipedii ještě tolik důležitých hesel chybí! Vojta Náprstek, rozený Adalbert Fingerhut (což jsem ovšem do anglické verze musel připsat), je čestnou výjimkou.
Kdybych psal otázku na českou wikipedii, zeptal bych se na něco jiného (na anglické se ptám, zda věděli, že zakladatel české národní tělovýchovné jednoty byl rodem Němec):

Věděli jste, že Tyršovo jméno je třetí nejčastěji užité vlastní jméno v názvech českých ulic? A věděli byste ty dvě osobnosti, které Tyrše trumfují? Poradím: Fučík to není!

Žádné komentáře: