11. prosince 2006

Mazarinův Breviář

Slíbil jsem půjčit knížku, jejímž autorem by měl být sám kardinál Mazarin, velký pokračovatel svého předchůdce v kardinálském klobouce. Je to taková malá machiavelistická příručka, které si v předmluvě cení vysoko i autor Jména růže. Plně vysvětluje i dole naznačenou změnu ve vyjadřování a chování u politiků s každou další špršlí na kariérním žebříčku (jak o tom mluví i Jaroslav Dušek). Ale jsou v něm i věci moudré, jako např. tato pedagogická rada:

Mladí lidé legálně plnoletí mají sklony ke vzpourám a prostopášnostem. Když je káráš vážným a mravoučným tónem, nedokážeš nic jiného než povzbudit jejich sklony. Proto je nejčastěji lepší obrnit se trpělivostí a čekat, že se napraví sami od sebe nebo unaví svými výstřelky. Umíš-li ale využít své autority dost obratně, abys je dostal zpátky na správnou cestu, vyhýbej se rychlému střídání přísnosti a shovívavosti…
<3

Žádné komentáře: