7. října 2007

Los paragrafos

Chtěl bych se někdy živit právními komentáři aneb najdi pět rozdílů:

§57 Zákoníku práce
Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď ani s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pro porušení povinností stanovených § 56 odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění21), pokud jde o režim dočasně práce neschopného pojištěnce.

21)§ 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Komentář:
Zaměstnavatel samozřejmě nemůže dát zaměstnanci výpověď, ani s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pro porušení povinností stanovených § 56 odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění, pokud jde o režim dočasně práce neschopného pojištěnce (zaměstnance).

Pokud jste našli pět rozdílů, jste skvělí (a dejte vědět, abych se do zítřka stihl připravit na všechny eventuality).

Žádné komentáře: