28. ledna 2010

Wilsonov


Přejmenovávání měst bylo v době totality populární. Gottwaldov ze Zlína, Švermov z Telgártu, Karl-Marx-Stadt z Chmenitzu, Kaliningrad z Královce, Kujbišev ze Samary, to je jen pár příkladů z doby komunismu, když pominu ty sovětské nejznámější. Co mě ale překvapilo při listování Českým světem z 29. listopadu 1918, byl název Bratislavy, předtím Pressburgu (či Prešpurku). Navržený návrh zněl Wilsonov. Cituji z článku:

Dnešní Wilsonov má na 70 tisíc obyvatel, z nichž asi polovina byla (úředně!) národnosti německé a třetina byla prý maďarské.


Na nové hlavní město Slovenska celkem zajímavý poměr. A teď překvapení na závěr. Vyčetl jsem z jiných zdrojů. že název Wilsonov navrhli městu právě Němci. Wilson totiž přeci chtěl Evropu uspořádanou na základě sebeurčení národů a stačí se znovu podívat na národnostní poměry ve Wilsonově, totiž Bratislavě té doby. Škoda, že už neučím dějepis, tohle bych studentům nezamlčel.

Žádné komentáře: