21. května 2010

Pevnina lásky

Milostná báseň pro Věrušku složená jako pocta Ch. Lindbergovi

Jsou to tři roky, kdy mě úskočně přepadla
a spoutala pevně a zároveň tak jemně,
že bylo mi, jako bych vystoupil z letadla
a po letu přes moře dotkl se pevné země.

Dnes, když se po letech po tom dni ohlížím,
kdy jsem ji poprvé spatřil, je mi,
jako bych stále byl na tom letišti v Paříži –
tak rád, že stojím zas na pevné zemi.

Žádné komentáře: