17. října 2010

Zvonokosský farář

Z několika významných zvonokosských postav se mi nejvíce líbily dvě: farář Severin Calaba a notář Hipolyt Sakumpak. Dnes tedy něco o tom prvním.

Farář Cabada přišel do Zvonokos jako mladý kaplan, jehož přirozenost, navíc podněcována historkami ze zpovědnice, jej neuvěřitelně táhla ke hříchu. Farská hospodyně Babeta to brzy vycítila a ač byla již postarší, ráda by se obětovala pro dobro věci, aby pan farář neonemocněl nějakou těžkou nemocí. Ten odpíral až do této Babetiny věty: „S nebožtíkem panem farářem, a byl to opravdu svatý člověk, jsme se vždycky dohodli…“

Tato slova zazněla faráři Calabovi jako uklidňující zvěst. Pozdvihnuv trochu oči, pohlédl nenápadně na Babetu s myšlenkami zbrusu novými. Kuchařka nebyla žádná krasavice, do toho chybělo mnoho, přece však měla - třebaže opravdu jenom v náznacích, takže nebyly tak dráždivé - pohostinné ženské vypoukliny. Babetiny tělesné oasy byly sice nevalné a jejich okolí málo bujné, ale přece jen to byly spásné oasy, postavené Prozřetelnosti do palčivé pustiny. v níž farář Calaba již téměř ztrácel rozum. V duchu se mu rozbřesklo. Podlehnouti pokušení? Ale vždyť to bude jen projevem počestné pokory, když přece kněz, plný zkušeností a oplakávaný celými Zvonokosy, mu ukázal cestu! Stačilo jíti bez falešné hrdosti ve stopách tohoto zbožného muže. A to tím snadněji, že Babetin scvrklý vzhled umožňoval povolit přirozenosti opravdu jenom to nejnutnější a vúbec se přitom neradovat z požitku ani se v rozkoši nezdržovat se zálibností, která jediná dělá z malého hříšku hřích těžký.

Když zjistil, že styk s Babetou má příznivý vliv na jeho psychiku, rozhodl se podstupovat jej s jistou pravidelností. Byl to ovšem hřích, a tak se rozhodl zajet do vedlejší vesnice ke zpovědi k faráři Konitrudovi. Ten se mu hned sám přiznal, že to se svou kuchařkou tak praktikuje už léta. Ovšem když už to tak je, je dobře, že je to tajně a neškodí to dobré pověsti církve. No, a pomáhá jim to přece i pochopit některá zákoutí lidských hříchů, z nichž se jim pak obyčejní lidé zpovídají. Dohodli se tedy, že své služby budou využívat vzájemně a každý čtvrtek se navštíví, vzájemně vyzpovídají a udělí si rozhřešení. Jednou za třeskuté zimy to však přes závěje a mráz nešlo, a tak to Konitrud vyřešil telegramem:

Jako obyčejně. Veliká lítost. Miserere mi obratem. Konitrud.
A zvonokoský farář ihned odpověděl:Absolvo te. Pět Otčenášů, pět Zdrávas. Jako obyčejně plus tři. Hluboká lítost. Miserere expres. Calaba.
Za pět hodin potom dostal telegrafické rozhřešení a za pokání růženec.


Oba faráři byli touto hbitou odpovědí tak nadšeni, že zamýšleli užívat jí stále. Ale svědomí jim to nedovolilo: to by totiž opravdu přespříliš usnadňovalo lidské hříchy. A pak také: dogma zpovědi má ve všech svých podrobnostech původ v dobách, kdy se vynález tele grafu nedal ještě ani tušit. Použití tele grafu ke zpovědním účelům byla věc týkající se kanonického práva a byla by měla být objasněna sborem učených theologu. Zalekli se kacířství a rozhodli se, že telegrafu budou užívat jenom v případech naprosto nutných, a takový případ se vyskytl celkem jenom třikrát. 

Žádné komentáře: