21. března 2011

Pátrání v přímém přenosu

Zítra se chystáme na průzkumnou cestu. Kdo s námi sleduje příběh jednoho páru od dopisování přes setkání až po lásku z konce první světové války, ví, po čem chceme pátrat. Snažíme se odhalit identitu a pokud možno vypátrat i nějaké potomky našich dvou hrdinů, Máni a Vládi. Dnes jsem tedy výjimečně přidal na stránku s Vláďovými dopisy z fronty hned dva další. V tom prvním, v němž cituje jakousi německou báseň, lze rozeznat rozervanost jeho duše trpící nedostatkem zpráv od své milované. Stesk nemizí ani z druhého dopisu, zakončeného úryvkem z Bezručovy básně Jen jedenkrát. Právě v posledním dopise jsme objevili další stopu. 

Trochu se to nesrovnává – kancelář s kuchyní! – ale je to vojna – a konečně mám vysokou školu a doktorát!

Nedávno jsme odhalili, že Vláďa má co dočinění s prostějovskou reálkou. A nyní mluví o doktorátu. Již posledně jsem vznesl dotaz k profesorům současné reálky, která ovšem není nástupnickou školou po té rakousko-uherské. Přesto se našel jeden pan profesor, který shodou okolností studoval v Olomouci s Vojtou Krausem, jenž mi odpvěděl:

Vážený pane kolego, v úvahu by přicházeli : Dr. Vladimír Toman, nar.23.11.1887 v Dolních Vilímovicích, na škole 1914-1920, pak v Kremnici a Brně. Vladimír Vorel , nar. 16.3.1880 ve Velkém Meziřičí,  na škole 1912-13, pak v Kroměříži. Pramen : Památník sedmdesátého pátého výročí reálky /Státního reálného gymnázia / v Prostějově 1871-1946, Prostějov 1946, srdečně Václav Kolář

Vzhledem k tomu, že náš Vláďa má doktorát, připadá v úvahu pouze první jméno. Dolní Vilémovice jsou obec u Třebíče, a osm kilometrů od ní směrem blíže Třebíči je malinká vesnička zvaná Střítež, kterou známe z Vláďových dopisů jako bydliště jeho rodičů. Z Bystrého se tedy pojedeme podívat do těchto končin.

A co v Bystrém? Vzpomínáte si ještě na tu první stopu? Z Litomyšle mi dnes přišla tato odpověď:

Vážený pan
Mgr. Jan   L o s e n i c k ý
čj. SOAZ-224/SY-2011

Vážený pane magistře,
k Vaší žádosti týkající se MUDr. Jana Drůbka sdělujeme, že osobní fond jmenovaného není v našem archivu uložen a ani v osobních rejstřících příslušných fondů (tj. AM Bystré, Okresní úřad Polička a též v narativních pramenech – kronikách) nebylo jméno MUDr. Drůbka dohledáno. Nelze ale vyloučit případné zmínky o jmenovaném v regionálním tisku. Litujeme, že Vám k uvedenému nemůžeme poskytnout příznivější informaci.
S pozdravem
Mgr. Oldřich Pakosta, ředitel SOkA Svitavy

Ale to je vlastně dobře, když detektivka, tak musí být napínavá. Držte nám palce! Budeme vás průběžně informovat.

Žádné komentáře: