13. října 2006

Kde duše jatá

Věděli jste, že Dante byl ženatý? O jeho ženě Gemmě se u něj ale nikde nedočteme. A věděli jste, že Beatrice byla vdaná? Vzala si bankéře Simona de Bardi. To jen jako úvod k jednomu freudovskému snu z Nového života:

Zdálo se mi, že ve své komoře vidím oblak ohnivý, v němž jsem rozpoznal podobu vladaře jakéhos s tváří vnukající hrůzu každému, kdo by na ni popatřil; on sám mi však připadal tak radostný, že bylo čemu se podiviti; a slovy svými propověděl mnoho věcí, z nichž jsem porozuměl jen nemnohým; z kterýchž jsem porozuměl těmto: „Ego dominus tuus.“ Zdálo se mi, že v jeho náručí vidím jakousi spící ženu nahou, jediné, jak se mi zdálo, v roušku jak krev lehce pozahalenou; dívaje se na ni velmi upřeně, poznal jsem, že to je paní spásy, kteráž mě den předtím uznala hodným pozdravení. A v jedné ruce, zdálo se mi, držel jakousi věc, jež byla všecka v plamenech, a zdálo se mi, že mi dí tato slova: „Vide cor tuum.“
A postáv maličko, vzbudil, tak se mi zdálo, ji, jež spala; a usiloval velmi svým uměním, chtěje ji přiměti, aby pojedla tu věc, jež mu hořela v ruce, a ona ji pojedla s ostychem. Netrvalo pak dlouho, a jeho radostnost se proměnila v nejusedavější pláč; a plakaje takto, znova pojal tu paní do náručí a vznesl se s ní, jak se mi zdálo, k nebi; z čehož mě pojala úzkost taková, že má lehká dřímota ji neunesla, i rozlomila se a já procitl.
TVB

Žádné komentáře: