2. listopadu 2007

Ďábelská odpověď

Dnes jsem v dějepisu ve třeťácích probíral zrod kapitalismu a zároveň ve druháku pilíře islámu. Hezky mi do toho pak zapadla čerchmantská odpověď z Masopustu Vavřince Leandera Rváčovského z Rvačova z roku 1580:

„Odpověz mi na toto, než odejdeš. Kterých hříšníků nejvíc máš v pekle?
Odpověděl ďábel: „Těžké jsi věci požádal, nebo není bezpečná věc to zjevovati, aby snad, uslyšíce to jim podobní hříšníci, kteříž na světě jsou, nezhrozili se toho a činili by pokání a tak bych já se svým peklem na holičkách zůstal. Avšak poněvadž jsi toho žádostiv, povím ti o tom pod tou podmínkou, abys toho žádnému neříkal. Lidé na světě se domnívají, že ti hříšníci, kteří zjevně proti přikázáním božím hřeší, jako vrazi, cizoložníci, zloději, křivopřísežníci a tak dále, ke mně dostávají: ale mýlí se v tom. Neb, ačkoli takovým peklo svědčí, mnozí z nich, počnouce takoví býti, častokrát, bojíce se na hrdle trestání, toho nechávají, a činíce pokání, z moci mé vycházejí. A tak sám Bůh svou milostí je předcházeje a k sobě skrze pokání obraceje, mně je z hrdla vydírá. Než já tobě povím, že lakomců, lichevníků a dráčů chudých lidí, jejichžto prací a mozoly zde zbohatli, mám téměř plné peklo. A toho máš tento první důvod: že lidé na světě lakomství za hřích nemají, než podle mé vůle přezděli tomu dobré hospodářství...

Žádné komentáře: