23. června 2010

Budiž světlo

Je to vlastně překlad v přímém přenosu. 17. července mám oddat šestero zamilovaných párů, jeden z nich dokonce mezinárodní. Je to výzva jak ke snaze, tak k pokoře. 17. července 1878 zemřel básník Aleardo Aleardi, který své první básničky složil na univerzitě v Padově, kde jsme se vzali s Věruškou. Prokousával jsem se dnes jeho dílem a rozhodl jsem se přeložit svatebčanům první tři z jedenácti slok jeho poémy Láska a světlo. Dnes se mi podařilo přeložit první z nich a udělalo mi to radost! Tady je.

Před nekonečně dravou
prázdnotou vesmíru,
před bahnivými břehy,
před mořem ve víru,
před všeobecnou vřavou
sopek a gejzírů,
před ledovými sněhy
prehistorie světa,
před tvory, co na tom světě žijí
před všemi rostlinami,
před slunci ze všech galaxií,
před všemi planetami
před vším, co přes den žije
a s nocí uhasíná,
před hudbou hvězdné harmonie
na přání Hospodina

bylo světlo.

Žádné komentáře: