26. června 2010

A co láska

Druhá část poémy Alearda Aleardiho je přebásněna mnohem volněji, neboť mi přišlo, že mi tu svobodu přímo nabízí už tím, že jsem si některé řádky nedokázal z italštiny přeložit. Smysl mi snad neunikl a formu jsem upravil pro potřeby češtiny a k mé vlastní potěše z metra a rýmu. Takto jsem to vše zužitkoval:

Před babylonskou věží,
před plavbou Noemovy archy,
před tím, než první kněží
převzali moc nad patriarchy,
před rozdělením moře vedví,
před desaterem ze Sinaje,
před odhalením tajů ledví,
před vykázáním lidí z ráje,
před Boží touhou po oběti,
před ovocem stromu poznání,
před zplozením dvou prvních dětí
v bolestech, chvění a strádání,
před vyrváním žebra Adamova,
daleko před prvotním hříchem,
před vším, co popsat zvládnou slova
nebo co vyjádřit lze tichem

byla láska.

Žádné komentáře: