9. června 2010

Kdo neskáče do řeky, není Čech

obyvatelům povodí Berounky, Sázavy, Jizery, Odry a dalších českých řek se omlouvám... kdybyste se nudili, dejte si test

Kdyby Bůh věštil z dlaně naší vlasti,
pak Vltava by byla čarou
života,
kde přehrady tvoří všechny jeho části;

v Labi zas osud země hlučně klokotá
a přestože plyne spádem do ciziny,
odtud zas divoká Ohře vodu nese
a to je čára
srdce, jež navždy zůstane,
hlava Moravy třeba až k Vídni hne se,
své dlani věrné, své vlasti oddané.

Časopis Ruch 2010

Žádné komentáře: