10. prosince 2010

XIX

Emily Dickinson
(originál zde)

Všiml jsem si, když jsem byl malý,
že někteří lidé mizeli
beze stop, aniž se stěhovali.
Nebo jen kamsi odjeli?

Teď už vím - jsem už dospělý -,
kam se to všichni stěhovali.
Nestěhovali! Prostě umřeli
a nás děti neinformovali.

Žádné komentáře: