11. prosince 2010

Zpověď dítěte svého věku

Dnes je to 200 let od narození Máchova francouzského současníka Alfreda de Musseta. Také Musset se narodil v metropoli. Ve stejné době, kdy se Mácha dvořil Lori, dvořil se Musset George Sandové. Zpověď dítěte svého věku mám doma sice omylem dvakrát, ale ještě jsem se k ní nedostal. Dnes jsem si pouze přečetl pár stránek jejich korespondence. Celine Dion z ní jeden list George Sandové vložila do svého repertáru. Já jsem si vybral čtyřverší z jednoho dopisu Alfreda de Musseta a rád bych jeho básnický převod věnoval svojí Věrušce.

Má láska k tobě mi vlévá život do žil
ze srdce, které jsem do tvých rukou vložil.
Má drahá, kapesním nožem v deliriu,
co vyřknout se bojím, do kůry stromů ryju.

Žádné komentáře: