3. prosince 2009

Žalm 151

Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů.
Věrušce k připamatování.


Dech se mi z tebe tajil
při našem prvním setkání,
bylas mou Abígajil
mým pokáním i poznáním,

že důvodů lásce netřeba,
že za lásku netřeba díků.
Jsi moje krásná Bat-šeba,
můj koláč plný fíků.

Zůstaneš jako čistá stránka,
já pero ve vyschlém kalamáři,

a přesto jako Šúnemanka
zahřeješ moje smutné stáří.

Antifona:
Nemiluju než tebe,
kterás mi byla darem
seslána přímo z nebe.
Ty jsi můj celý harém!

Haleluja

Žádné komentáře: