20. listopadu 2007

Citová výchova

„Poněvadž Frédericovy žaly nebyly rozumově opodstatněny a nemohl říci, že ho potkalo nějaké neštěstí, nepochopil Martinon pranic z jeho nářků nad životem. Sám chodil každé ráno na fakultu, potom se procházel v Lucemburské zahradě, večer vypil v kavárně obvyklý šáleček kávy a s patnácti sty franky ročně a s láskou této dělnice se cítil zplna šťasten.“

Žádné komentáře: