24. listopadu 2007

Giovanni Papini

Těch knih, co přečetl – v osmnácti! Nejen Homéra, Danta, Goetha, nejen Aristotela, Platona, Epikteta, nejen Rabelaise, Cervanetese, Swifta, nejen Walta Whitmana, Edgara Allana Poea, Baudelaira, Violina, Carducciho, Manzoniho, Lope de Vegu, nejen Nietzscheho, Schopenhauera, Kanta, Hegela, Darwina, Spencera, Huxleyho, nejen tyhle velikány, ale i veškerý bezvýznamný potěr mezi nimi. To se dozvídáme na stránce 18. Alors, na straně 232 se zhroutí a přizná barvu. Nic neznám, dozná se. Znám jen tituly, zkompiloval jsem bibliografie, napsal kritické eseje, pomlouval jsem a hanobil…

Henry Miller, Obratník Raka, str. 57

Žádné komentáře: