5. února 2006

Slavníkovce vyvraždili Vršovci

sv. Vojtěch a jeho bratr Radim v Libici

Divadlo Navenek tráví babí léto v Libici, kde podle tradice byli v roce 995 (možná i 996) vyvražděni Slavníkovci. V článku "Kdo a proč vyvraždil Slavníkovce?" v posledním ĎaSu skládá kníže dnešních středověkářů Dušan Třeštík poznatky historiků do srozumitelné mozaiky, nejdříve ale musel rozplést gordický uzel starších interpretací kronik a legend. Vše nasvědčuje tomu, že Přemyslovci měli ve vyvraždění Slavníkovců smočené jen konečky prstů, protože celá akce byla založena na krevní mstě rodu Vršovců. Zajímavě z tohoto poutavého rozplétání a splétání vychází sv. Vojtěch, jenž podle Třeštíka snad až zbaběle utíkal před biskupskými povinnostmi. Jal jsem se tedy zalistovat ve Verších o utrpení svatého Vojtěcha napsaných v Čechách cca sto let po Vojtěchově smrti a našel pasáž jako z psychologického dramatu. Když Vojtěch po vyvraždění svých bratrů, švagrových, synovců a neteří, nabídl Čechům, že se vrátí na biskupský stolec, obrátili se k němu Čechové takto:

„...my jsme hříšníci bídní a plémě přetvrdé šíje,
ty jsi svatý biskup a ze svaté krve jsi vzešel:
aj, aj, takový pán, jenž s nebem ve všem je spojen,
nemůže žádných spolků přec míti s hříšnými lidmi!
Odkud nová ta věc: by k nám, jež nikoli jednou,
nýbrž několikrát již odvrhl, bez naší viny,
vracel se nestálý muž, a k tomu v beránčím rouše,
tak jako hrozný vlk, jenž požírá ovečky útlé?
Neboť my víme, my víme, a celým tělem to víme,
jakou falší a lží nám cinká svatá ta zbožnost!
Nechceme ho, toho lichého pastýře, nechceme nikdy,
Ve trávě jeho slov had plný jedu se skrývá!
Kdyby se vrátit měl (kéž naši to nestihne zemi!),
přijde krve mstitel, a nikoli zákona ctitel,
krve bratrů, již pravicí svou jsme prolili právem.“


Proč tedy Vojtěch utíkal od barbarských Čechů, aby nakonec skončil na špicích mečů a oštěpů mezi stejně barbarskými Prusy? Ve Verších jsem ve 27.kapitole našel zajímavý odkaz - když se Vojtěch rozhodoval, jestli jít evangelizovat Lutice či Prusy, rozhodl se pro ty druhé, „neboť ten kraj byl v přímém sousedství Otovy říše“. Tak jako sv. Václav otevřeně spolupracoval s německými Otony, zřejmě i Vojtěch raději proléval krev pro vládce středověké Římské říše (příp. nového

polského státu). Sám by také asi těžko mohl pomstít své bratry, jak se toho „předáci národa“ svrchu obávali. Kde by vzal vojsko ku pomstě? Pokud se zastavíte na mém blogu, pane doktore, budu Vám vděčný za odpověď.
Zkouška divadla Navenek
na libickém hradišti

autor fotografií: Zdeněk Vančata

Žádné komentáře: