28. září 2006

Klaus Džejár o reformě školství

Mírně jsem upravil přepis kousku rozhlasového rozhovoru s Václavem Klausem mladším o realitě, která mě a mé kolegy čeká zítra:

Jsou takové dva základní principy. Buď si školy chtějí samy nějak měnit svoji vyučovací koncepci a mají mít k tomu volnost nebo jistou autonomii, aby to mohly učinit, což bohužel není případ České republiky. A druhá možnost je, že stát shora školám nařizuje, že se mají změnit, což vede v praxi k tomu, že v minulém týdnu a dnes odpoledne tisíce učitelů přepisují a mutují své vlastní učební plány. Jejich pan ředitel to pak kompletuje, aby to splňovalo ministerstvem nařízený nový kabát. Jedna škola to opisuje od druhé. Osnovy jsou už dané shora a školy teď jenom píšou takovou zvláštní slohovou práci, aby to splňovalo zadání. Ministerstvo pořádá kurzy, jak se ty osnovy mají napsat, čili to je takový zvláštní proces centrálností k individuálnosti nebo já nevím, jak to nazvat. Je to prostě logický nesmysl. Školy dokonce navzájem od sebe opisují a nikomu to nevadí, ba naopak jsou v tom podporovány, čili asi z toho logicky chápete, že se nejedná o žádné individuální učební plány.

Připojuji úhlednou signaturu.
...

Žádné komentáře: