19. listopadu 2006

Umění a život

(odpověď z ankety Eugéna Carriéra - zemřel 1906)

Z romantického snobismu umělec myslí, že stojí mimo obvyklý život a obecenstvo na něj vzhlíží rovněž tak z těchže důvodů. Přesto umění je prostředkem k vyjádření života, a jak jej vyjádřiti, jestliže se na něm nebere účast vůbec? Všichni umělci minula žili životem všech lidí; ve svých dílech to projevují a dokazují nám, že ctnosti lidské jsou krásnými ctnostmi umělcovými.
Logika jest básník, nesouvislost je známkou toho, co se nazývá duchem měšťáckým. Genius je v hloubce citu, ve všeobecnější visi přírody; prostřednost v neporozumění zákonům přirozeným a v touze odlučovati se uměle od svých bližních.
mljt

Žádné komentáře: