12. ledna 2010

Engels über uns und alles


Znám lidi, co se na tenhle článek těší, a tak mu (ano, je to vlastně jeden člověk) konečně udělám radost. Co že si to ten Bedřich Engels, jehož portrét býval tak hrdě nošen při českých prvomájových průvodech, myslel o Češích?

Národy, které nikdy neměly své vlastní dějiny, které sotvaže dosáhly prvního stupně civilizace, upadly pod cizí nadvládu nebo byly teprve pod cizím jařmem násilím přivedeny na první stupeň civilizace, nejsou schopny života a nikdy nemohou dosáhnout nějaké samostatnosti. A právě takový byl osud rakouských Slovanů. Češi, ke kterým počítáme i Moravany a Slováky, třebaže se liší jazykem i historickým vývojem, neměli nikdy vlastní dějiny. Od dob Karla Velikého jsou Čechy připoutány k Německu. Na krátkou dobu se český národ osvobozuje a vytváří Velkomoravskou říši, ale hned nato je znovu poroben a pět set let si jej jako míč mezi sebou pohazují Německo, Uhry a Polsko. Nato přecházejí Čechy a Morava definitivně k Německu a slovenské oblasti zůstávají při Uhrách. A tento historicky vůbec neexistující „národ“ si činí nároky na nezávislost?

Jinde nás zahrnul do takové pěkné skupinky: Češi, Ogulinci a Serežani. Naši fantasté zradili už tenkrát revoluci. Mého kamaráda, který byl na vysoké škole vyhozen ze zkoušky jen proto, že řekl, že Palacký byl falzifikátor dějin, by jistě potěšilo, že si Engels myslel, že „profesor Palacký je vlastně německý učenec, kterému přeskočilo v hlavě“. Spoluzakladatel vědeckého materialismu by asi taky jel s prázdným indexem domů (kde měl ten člověk vlastně domov?).

Jestli je někdo ještě někdy na vážkách, zda komunismus není přeci jen něco jiného než fašismus a nacismus, s odkazem na kořeny hnutí, zde má odpověď přímo z pramene. Víte, jak se bránit českým sentimentálním frázím o bratrství a zachránit revoluci? Teď cituji (a abyste mě nepodezřívali z nějakých překladatelských omylů, jde o citát ze spisů vydaných v r. 1963 za redakce Ústavu dějin KSČ):

„jen nejrozhodnějším terorismem proti těmto slovanským národům (Rusům, Čechům a Chorvatům) můžeme spolu s Poláky a Maďary revoluci zajistit… žádné fráze, žádné odkazování na neurčitou demokratickou budoucnost těchto zemí nám nezabrání, abychom se svými nepřáteli jednali jako s nepřáteli… Nastane boj, neúprosný boj na život a na smrt proti Slovanstvu zrazujícímu revoluci, vyhlazovací boj a bezohledný teror – ne v zájmu Německa, nýbrž v zájmu revoluce.“

Ještě váháte?

2 komentáře:

Vančís řekl(a)...

Netuším, jestlis tím těšícím se člověkem myslel mě nebo někoho jinýho, takže ti buď děkuju...a nebo jsme dva :-)
PS:A těším se na další!

J-Lo řekl(a)...

Ano, myslel jsem tebe. Tak snad v těch bratřích v triku najdu ještě nějaké perly.